لیست هتل‌های آنکارا با بهترین خدمات فقط در سایت آفتاب درخشان دی.

هتل‌های آنکارا

Hotel‌ CLASS DETAIL DISTANCE / LOCATION
MEYRA PALACE 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
94,00 118,00 151,00 FREE - 2 min 8 min 15 min 20 min
METROPOLITAN 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
- - - - - 5 min 6 min 10 min 15 min
HOLIDAY INN CUKURAMBAR 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
112,00 135,00 - FREE - 5 min 7 min 15 min 20 min
SHERATON 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
146,00 168,00 191,00 FREE 23,00 15 min 22 min 5 min 30 min
HILTONSA 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
125,00 154,00 183,00 FREE 29,00 20 min 15 min 10 min 30 min
LATANYA 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
132,00 163,00 N/A FREE N/A 15 min 20 min 30 min 15 min
NEW PARK (BERA) 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
83,00 106,00 121,00 FREE 15,00 15 min 22 min 15 min 15 min
POINT 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
125,00 165,00 200,00 FREE 35,00 10 min 6 min 15 min 20 min
MOVENPICK 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
129,00 152,00 - FREE N/A 10 min 15 min 20 min 25 min
DIVAN (SWISS HOTEL) 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
110,00 130,00 150,00 FREE 20,00 13 min 15 min 10 min 14 min
CK FARABI 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
62,00 80,00 88,00 FREE 8,00 10 min 20 min 15 min 15 min
DEMORA 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
53,00 78,00 103,00 FREE 25,00 20 min 20 min 25 min 15 min
ANKARA PLAZA 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
62,00 83,00 104,00 FREE 21,00 20 min 20 min 10 min 15 min
ANKARA ROYAL 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
50,00 75,00 99,00 FREE 24,00 10 min 20 min 10 min 15 min
MIDAS 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
53,00 71,00 89,00 FREE 18,00 15 min 17 min 25 min 15 min
NEVA PALAS 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
97,00 115,00 130,00 FREE 15,00 15 min 20 min 30 min 15 min
SEVEN DEEP 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
53,00 68,00 82,00 FREE 14,00 15 min 20 min 20 min 20 min
BEST WESTERN 2000 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
63,00 78,00 113,00 FREE N/A 20 min 20 min 20 min 20 min
RADISSON BLU 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
92,00 104,00 151,00 FREE 47,00 15 min 20 min 15 min 30 min
CINNAH 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
- - - N/A N/A 20 min 17 min 15 min 30 min
DEMONTI 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
62,00 71,00 91,00 FREE 20,00 20 min 20 min 30 min 10 min
HOLIDAY INN KAVAKLIDERE 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
128,00 147,00 - FREE - 10 min 20 min 25 min 15 min
CLASS 4* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
53,00 71,00 92,00 FREE 21,00 15 min 20 min 20 min 20 min
LATIFOĞLU 3* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
- - - N/A N/A 20 min 20 min 30 min 10 min
ETAP BULVAR 3* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
33,00 56,00 70,00 FREE 14,00 20 min 15 min 30 min 10 min
DAFNE 3* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
55,00 72,00 91,00 FREE 19,00 5 min 10 min 20 min 25 min
LUGAL LUXURY 5* SNG DBL TRIPLE CHD 0-5 CHD 6-12 VAC USA UK KIZILAY
163,00 196,00 230,00 FREE 34,00 15 min 20 min 5 min 30 min

جهت رزرو هتل‌های درج شده، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید تا در اسرع وقت همکاران ما با شما ارتباط بگیرند.