تور ژاپن 9 روز توکیو

29 اسفند و 6 فروردین

8 شب و 9 روز

5220 $ + نرخ پرواز

4 شب توکیو و 4 شب اوساکا

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

دو تخته

3480 $ + نرخ پرواز

یک تخته

5220 $ + نرخ پرواز

کوک با تخت

3130 $ + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

1740 $ + نرخ پرواز

درباره تور

ژاپن با فرهنگ و تاریخ خود، یکی از بهترین مقاصد گردشگری جهان است. در این بخش به معرفی برخی از بهترین مکان‌های دیدنی در توکیو و یوکوهاما و همچنین در شهرهای اوساکا، کیوتو و نارا برای یک سفر 9 روزه اشاره می‌کنیم.

توکیو و یوکوهاما:

 1. برج اسکای تری: این برج با ارتفاعی بیش از ۶۴۰ متر یکی از بلندترین برج‌های جهان است و یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم توکیو است.
 2. معبد آساکوسا: این معبد یکی از مقامات تاریخی و معروف توکیو است که هر ساله بسیاری از گردشگران را به سوی خود جذب می‌کند.
 3. باغ گیون: این باغ بزرگ به عنوان یکی از باغ‌های زیبای توکیو شناخته می‌شود و می‌توانید در آن چشم انداز طبیعی زیبا و فضای آرامش‌بخشی را تجربه کنید.
 4. کلیسای کاتولیک کاتسوراگی: این کلیسا یکی از بزرگترین کلیساهای کاتولیک در ژاپن است و با معماری خیره کننده‌اش یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم یوکوهاما است.
 5. باغ مرکزی یوکوهاما: این باغ بزرگ به عنوان یکی از باغ‌های زیبای ژاپن شناخته می‌شود و شامل باغ‌های ژاپنی سنتی و زمین‌های چمنی مختلف است.
اوساکا، کیوتو و نارا، سه شهر تاریخی و فرهنگی در کشور ژاپن هستند که باستان شناسی، معماری تاریخی و طبیعت زیبای آن‌ها جذابیت‌های فراوانی را برای گردشگران به ارمغان آورده‌اند. اگرچه هرکدام از این شهرها مختصراً قابل بازدید هستند، اما برای لذت بردن بهتر از این سفرها، باید برنامه‌ای دقیق تر برای بازدید از هر شهر داشته باشید. شهر اوساکا اوساکا شهری صنعتی در شرق ژاپن است که شهری شلوغ و پرجنب و جوش است. در این شهر می‌توانید از مراکز خرید بزرگ و گسترده، مراکز تفریحی، باغ‌های عمومی و موزه‌های فرهنگی دیدن کنید. یکی از جاذبه‌های مهم اوساکا، قلعه اوساکا است که قدیمی ترین ساختمان تاریخی در این شهر است. همچنین می‌توانید به شهربازی Universal Studios Japan سر بزنید و از انواع وسایل سرگرمی و تفریحی آن استفاده کنید. برای تجربه غذای محلی، به دستهای اوساکا بروید و غذاهایی مانند تاکوی آجی فرنگی، اوکونومیاکی و رامن را تجربه کنید. شهر کیوتو کیوتو، پایتخت سابق ژاپن، با معماری سنتی خود، یکی از برترین شهرهای تاریخی جهان است. بازدید از عبادی‌های مهم و مناظر طبیعی در کیوتو نیز بسیار مهم است. یکی از جاذبه‌های مهم کیوتو، قلعه نیجو است که دارای ساختمان‌های چوبی زیبا است.

برنامه سفر

روز اول
 • ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ، ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ
 • اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • Check-in ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺘﻞ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
روز دوم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00
 • ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • ﮔﺸﺖ اول ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺼﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ژاﭘﻦ The Imperial Palace
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﺤﻠﻪ آﺳﺎﮐﻮﺳﺎ Asakusa
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻨﺴﻮﺟﯽ The Sensō-ji (Asakusa Temple)
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اوداﯾﺒﺎ Odaiba Seaside Park
  -ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاري ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز Cruise
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
روز سوم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • ﮔﺸﺖ دوم ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯿﺠﯽ The Meiji Jingu
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ Shibuya
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻬﺎر راه ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ Shibuya Crossing
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﭼﯿﮑﻮ Hachikō Statue
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ Shinjoku
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ ﮔﯿﻮﺋﻦ Shinjoku Gyoen Park
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
روز چهارم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00 ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • حرکت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ
 • ﮔﺸﺖ ﺳﻮم ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﺗﺎور
  - ﮔﺸﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎﯾﻨﺎ ﺗﺎون
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎي ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ 
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﯿﻮ
 • اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
روز پنجم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 06:30
 • Check-out ﻫﺘﻞ و ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر
 • ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﻪ اوﺳﺎﮐﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﻨﮑﺎﻧﺴﻦ Shinkansen
 • ورود ﺑﻪ اوﺳﺎﮐﺎ و ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • Check-in ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺘﻞ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﺷﻬﺮی، ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
 •  
روز ششم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 06:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮ اوﺳﺎﮐﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﻠﻌﻪ اوﺳﺎﮐﺎ Osaka Castle
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﺤﻠﻪ دو ﺗﻨﺒﻮری Dotonbori Area
 • ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎي اوﺳﺎﮐﺎ
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از آﮐﻮارﯾﻮم ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اوﺳﺎﮐﺎ Osaka Aquarium Kaiyukan
روز هفتم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 06:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00 (00:30ً ±)
 • ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﻮﺗﻮ
 • ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﮐﯿﻮﺗﻮ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻮﺷﯿﻤﯽ اﯾﻨﺎری و دروازه ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ Fushimi Inari Taisha
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﮐﯿﻮﻣﯿﺰو درا Kiyomizu-dera
  - ﮔﺸﺖ در ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﯿﻮﺗﻮ
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎخ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﮐﯿﻮﺗﻮ Kyoto Imperial Palace
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎخ ﮐﯿﻨﮑﺎﮐﻮﺟﯽ (ﮐﺎخ ﻃﻼﯾﯽ) Kinkaku-ji
 • ﮔﺸﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﻣﺒﻮ آراﺷﯿﺎﻣﺎ Arashiyama Bamboo Forest
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوﺳﺎﮐﺎ
روز هشتم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 06:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00 (00:30ً ±)
 • ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﻧﺎرا
 • ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﻧﺎرا:
  - ﮔﺸﺖ ﻧﺎرا ﭘﺎرک، ﭘﺎرک ﮔﻮزن‌ﻫﺎی آزاد Nara Park
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻮداﯾﺠﯽ Tōdai-ji
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوﺳﺎﮐﺎ
روز نهم
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
 • Check-out ﻫﺘﻞ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﻋﺖ 10:00
 • ﺗﺎﯾﻢ آزاد ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ و ﮔﺸﺖ
 • ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ از ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی:
  ﮔﺸﺖ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺧﺮﯾﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اوﺗﻠﺖ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم رﯾﻨﮑﻮ (Rinku Premium Outlets)
 • ﭘﺮواز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.